Vi utbildar och ger stöd i arbetsmiljöfrågor

Våra tjänster

Vi gör det tillsynes krångliga begripligt och bidrar till lösningar som fungerar långsiktigt i verksamhetens vardag.
Utbildningar

Grund- och vidareutbildningar samt seminarier inom arbetsmiljö – från regelverk, genomförande, ergonomi till att påverka friskfaktorer.

Konsulttjänster

Hjälp och stöd med det praktiska genomförandet inom arbetsmiljöns olika områden.

Verktyg

Vi sätter alltid era behov i fokus, så de verktyg, metoder och hjälpmedel, väljs utifrån era behov för att ger er bästa resultat.

Hur vi kan hjälpa dig

Hör av dig till oss med dina frågor så får vi förutsättningslöst se hur vi bäst kan hjälpa till. Vi är spridda över Sverige och har hela landet som arbetsfält.

Arbetsmiljön är din upplevelse av det dagliga arbetet och hur det påverkar dig.

Allt vi gör på arbetsplatsen har en arbetsmiljöaspekt. Lag och föreskrifter ställer krav och sätter gränser format av tidigare händelser i arbetslivet. Ert arbetsmiljöarbete ska visa hur dessa ska hanteras i vardagen hos er.

Men utöver en beredskap för eventuellt svåra situationer behöver arbetet också skapa förutsättningar för att upplevelsen av arbetsmiljön blir positiv. Oavsett om man använder en traditionell uppdelning i fysiska och psykosociala faktorer - eller nu med de nya begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö - så är helheten som skapar upplevelsen hos den enskilda medarbetaren.

Utifrån detta synsätt är vår ide och drivkraft:
Att göra det tillsynes krångliga begripligt och bidra till lösningar som fungerar långsiktigt i verksamhetens vardag. Allt för att säkerställa en trygg och främjande arbetsmiljö. Kort sagt; att människor trivs, är friska och utvecklas.

Vi är ett nätverk av konsulter med mycket lång erfarenhet av arbetsmiljöarbetets olika delar. Vi ger råd och stöd. Vi genomför utbildningar som ger de kunskaper som behövs. Med våra blandade erfarenheter och olika bakgrund kan vi också möta våra kunders olika behov.

Våra konsulter är av Prevent diplomerade BAM-utbildare och har genomfört mängder av skräddarsydda utbildningar. Några har också kompetens att genomföra BAS P och U-utbildningar. Vi har mött vardagen, som anställda och konsluter, både i privata och offentliga verksamheter, på stora och små arbetsplatser.

Istället för en lång uppräkning av vad vi kan, är det enklast och mest effektivt för er att vi helt förutsättningslöst får höra vad ni behöver hjälp med. Utifrån det kan vi sedan vi föreslå en lösning som kan passa för just er.

Våra konsulter

Vi är en kärngrupp konsulter som samverkar, men vi samarbetar också med andra specialiserade konsulter eller partners.
Sammantaget kan vi därför möta de flesta behov våra kunder har rörande arbetsmiljöarbete, arbetsmiljö, hälsa och organisation.
Britt-Marie Fernestål
Britt-Marie Fernestål
Arbetsmiljökonsult
Arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Har i mer än 25 år arbetat med frågor om arbetsmiljö, arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning- och rehabilitering. Är diplomerad BAM-handledare och utbildare för och BAS-P/U.
>> Mer info – Klicka på nedan.
Per-Arne Spiik
Per-Arne Spiik
Arbetsmiljökonsult
Beteendevetare. Erfarenhet som personalchef och konsult i ledarskapsfrågor. Sedan mitten av 1990-talet arbetat med frågor som rör psykosociala arbetsmiljön samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Är diplomerad OHSAS-revisor.
>> Mer info – Klicka nedan.
Stefan Wallström
Stefan Wallström
Arbetsmiljökonsult
Personalvetare med arbets- och organisationspsykologi. Arbetat inom företagshälsa med HR-frågor. Sedan 2002 som arbetsmiljökonsult. Är diplomerad BAM-handledare. Utbildad i norska metodiken faktaundersökning i för utredningar av kränkande särbehandling etc.
>> Mer info – Klicka nedan.
Ann-Sofi Ökvist
Legitimerad sjukgymnast. Verkar som konsult och rådgivare i arbetsmiljö och hälsa i ett brett perspektiv, Har i 20 år arbetat med sjukgymnastik och rehabilitering och även drivit en företagshälsa. Är diplomerad BAM-handledare.
>> Mer info – Klicka nedan.
Partners & specialister
Partners & specialister
Extra kompetens när det behövs
Vi kan också erbjuda våra kunder tjänster som kompletterar det vi själva inte kan eller täcka upp när vi inte har tiden att åta oss ett uppdrag. Vi har därför avtal med ett antal samarbetspartners och specialister.
>> Mer info – Klicka på nedan.

Aktuellt och bloggat

Och allt sagt och skrivet finner du med klick på någon av nyheterna nedan!

Kontakta oss

Varmt välkommen att slå en signal till Britt-Marie Fernestål på telefon 070 692 38 21, eller maila oss på info@arbetsmiljostrategerna.se, eller hör av dig via kontaktformuläret nedan.