Några av våra tjänster

Utbildningar

Grund- och vidareutbildningar i arbetsmiljö.

Konsulttjänster

Kartläggningar och stöd med praktiskt genomförande inom arbetsmiljöns olika områden.

Verktyg i arbetsmiljön

Med Friskronden och SAM-testet kartlägger och utvärderar du enkelt företagets arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet.

Hur kan vi hjälpa dig

Hör av dig till oss med dina frågor så får vi se hur vi bäst kan hjälpa till

Vi kan hjälpa dig med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi har några av Sveriges mest erfarna utbildare och konsulter

För 10 år sedan bildade vi Arbetsmiljöstrategerna för att vi ville hjälpa företag på plats med utbildningar och andra tjänster.

Våra konsulter har mycket lång erfarenhet av att genomföra olika typer utbildningar, och ge stöd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete både åt privata som offentliga verksamheter. Alla vi är av Prevent certifierade BAM-utbildare, men har lite olika bakgrund så att vi kan möta de olika behov som kan finnas. Vi anlitas ofta av Prevent, Metodicum och andra företag i branschen som utbildare och författare.

 • Fysisk arbetsmiljö

  Belastning, buller, damm, maskinskydd etc. Avfalls- och kemikaliehantering. ISO 14001 och miljöpåverkan, QSReg

 • Ledarskap och verksamhetsutveckling

  Ledarskap, lednings- och kvalitetssystem. Arbetsrätt, organisations-, lednings- och chefsfrågor.

 • Psykosocial arbetsmiljö

  Rehabilitering, uppföljning av sjukfrånvaro, stressmanagement, bemötande samt hot/våld

 • Ergonomi och friskvård

  Skydds- eller ergonomirond vid utformning av kontor och produktionsmiljöer. Ergonomin i olika arbetsmoment.

Med oss som utbildare, kan du få ekonomiskt stöd från AFA Försäkring till dina arbetsmiljöutbildningar

Våra konsulter

Jan-Erik Ståhl
Jan-Erik Ståhl
Ergonom
Legitimerad sjukgymnast. Verksam sedan 1990 som ergonomi- och arbetsmiljökonsult med utbildning, rådgivning samt projektledning. Lärare i ämnet ergonomi på Naprapathögskolan i Stockholm. Författare av flera böcker inom sitt område.
Britt-Marie Fernestål
Britt-Marie Fernestål
Arbetsmiljökonsult
Arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Har i mer än tjugofem år arbetat med arbetsmiljöfrågor, både inom företagshälsovård och som konsult i större företag och organisationer.
Pärerik Nawrin
Pärerik Nawrin
Arbetsmiljökonsult
Arbetsmiljöingenjör/Biolog/Ekonom med vidareutbildning inom kvalitet, miljöområdet, organisation & ledarskap samt hälsopromotion och CSR. Med lång erfarenhet med arbetsmiljöfrågor, inom företag och organisationer samt företagshälsovård, var av de sista 20 åren som konsult.
Per-Arne Spiik
Per-Arne Spiik
Arbetsmiljökonsult
Idrottslärare (GIH) och beteendevetare. Arbetat som personalutvecklare och personalchef. Sedan mitten av åttiotalet verkat som egen konsult med organisations-, lednings- och chefsfrågor i fokus.
Ann-Sofi Ökvist
Ann-Sofi Ökvist
Ergonom
Legitimerad sjukgymnast som i 20 år arbetat med sjukgymnastik, hälsa, rehabilitering och arbetsmiljöutbildningar. Jag har arbetat med idrottslag, drivit företagshälsovård och arbetat som konsult i arbetsmiljö och hälsa mot större och mindre företag. Är NLP practitioner och har stor erfarenhet av att jobba med hälsoprofilbedömningar.
Är det här du?
Är det här du?
Erfaren konsult inom arbetsmiljöområdet som vill mer.
Vi är intresserade att förstärka vårt nätverk. Vi har alla olika bakgrund men drivs av att bidra till hälsa och energi i arbetslivet. Hör av dig så får vi prata mer.

Aktuellt och bloggat

Kontakta oss

Varmt välkommen att slå en signal till Per-Arne Spiik på 070 - 736 12 05, maila oss på info@arbetsmiljostrategerna.se eller hör av dig via kontaktformuläret nedan.