Några av våra tjänster

Utbildningar

Grund- och vidareutbildningar samt seminarier inom arbetsmiljö – från regelverk, genomförande, ergonomi till att påverka friskfaktorer.

Konsulttjänster

Hjälp och stöd med det praktiska genomförandet inom arbetsmiljöns olika områden.

Verktyg

Med SAM-testet och Friskronden kartlägger och utvärderar du enkelt arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.

Hur kan vi hjälpa dig

Hör av dig till oss med dina frågor så får vi se hur vi bäst kan hjälpa till.

Nu börjar Arbetsmiljöverket kolla utifrån kraven i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö! Hur långt har ni kommit med att klara villkoren? Vi kan hjälpa er i att göra det som behövs.

Vi har några av Sveriges mest erfarna utbildare och konsulter

För 10 år sedan bildade vi Arbetsmiljöstrategerna för att vi ville hjälpa företag på plats med utbildningar och andra tjänster.

Våra konsulter har mycket lång erfarenhet av att genomföra olika typer utbildningar, och ge stöd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete både åt privata som offentliga verksamheter. Alla vi är av Prevent certifierade BAM-utbildare, men har lite olika bakgrund så att vi kan möta de olika behov som kan finnas. Vi anlitas ofta av Prevent, Metodicum och andra företag i branschen som utbildare och författare.

 • Fysisk arbetsmiljö

  Belastning, buller, damm, maskinskydd etc. Avfalls- och kemikaliehantering. ISO 14001 och miljöpåverkan, QSReg

 • Ledarskap och verksamhetsutveckling

  Ledarskap, lednings- och kvalitetssystem. Arbetsrätt, organisations-, lednings- och chefsfrågor.

 • Psykosocial arbetsmiljö

  Rehabilitering, uppföljning av sjukfrånvaro, stressmanagement, bemötande samt hot/våld

 • Ergonomi och friskvård

  Skydds- eller ergonomirond vid utformning av kontor och produktionsmiljöer. Ergonomin i olika arbetsmoment.

Redan sista chansen kunna få bidrag från Afa för arbetsmiljöutbildningar! Kontakta oss nu så hjälper vi till!

Våra konsulter

Jan-Erik Ståhl
Jan-Erik Ståhl
Ergonom
Legitimerad sjukgymnast. Sedan 1990 verksam som ergonomi- och arbetsmiljökonsult. Ser en viktig mission i att förena perspektiven ergonomi, hälsa och nödvändiga beteendeförändringar från ledning till medarbetare.
>> Mer info – Klicka på Bë nedan.
Britt-Marie Fernestål
Britt-Marie Fernestål
Arbetsmiljökonsult
Arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Har i mer än 25 år arbetat med arbetsmiljöfrågor både i kommunal sektor, industri- och tjänstebranscher.
Har utöver de rent fysiska arbetsmiljöfrågorna också stor erfarenhet av att både som konsult och mentor till chefer, HR och arbetsmiljösamordnare utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete samt system och rutiner för arbetsanpassning- och rehabilitering.
Är diplomerad BAM-handledare och utbildare för och BAS-P/U.
Pärerik Nawrin
Pärerik Nawrin
Arbetsmiljökonsult
Arbetsmiljöingenjör med vidareutbildning inom ledarskap, organisation, kvalitet, miljö, hälsopromotion och socialt ansvarstagande (CSR).
Verksam som konsult och mentor till chefer, HR och arbetsmiljösamordnare. Allt från mätning/kartläggning till rådgivning samt införande av verksamhetssystem som förenar arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Erfarenhet från såväl mindre till stora verksamheter.
Är diplomerad BAM-handledare, utbildare för BAS-P/U och i Organisatoriskt och social arbetsmiljö.
Per-Arne Spiik
Per-Arne Spiik
Arbetsmiljökonsult
Beteendevetare med erfarenhet som personalchef och konsult i ledarskapsfrågor.
Sedan mitten av 1990-talet arbetat med frågor som rör arbetsmiljöns psykiska perspektiv samt implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Är diplomerad OHSAS-revisor. Utför också revisionsuppdrag allmänt kring arbetsmiljöarbetet samt som rådgivare för att rätta till brister vid inspektionsnedslag.
Genomför också faktakartläggningar av fall om kränkande särbehandling.
Ann-Sofi Ökvist
Ann-Sofi Ökvist
Ergonom
Legitimerad sjukgymnast som i 20 år arbetat med sjukgymnastik och rehabilitering och även drivit en företagshälsa. Verkar som konsult och rådgivare i arbetsmiljö och hälsa i ett brett perspektiv, men också kring stress, sömn och arbetstidsrelaterad ohälsa. Stor erfarenhet av arbete med hälsoprofilbedömningar. Har som kunder både större industriföretag och mindre arbetsplatser Är diplomerad BAM-handledare.
Är det här du?
Är det här du?
Erfaren konsult inom arbetsmiljöområdet som vill mer.
Vi är intresserade att förstärka vårt nätverk. Vi har alla olika bakgrund men drivs av att bidra till hälsa och energi i arbetslivet. Hör av dig så får vi prata mer.

Aktuellt och bloggat

Kontakta oss

Varmt välkommen att slå en signal till Britt-Marie Fernestal på telefon 070 692 38 21, eller maila oss på info@arbetsmiljostrategerna.se, eller hör av dig via kontaktformuläret nedan.