En intensiv höst med nya föreskriften

brunnsparken_okt12Den nya OSA-föreskriften har dominerat höstens arbete. Många utbildningsuppdrag och ännu fler seminarier. Även övriga konsultuppdrag har ökat med koppling till föreskriften. ”Skräddarsydda insatser” är det tredje kännemärket för allt positivt vi fått del av under hösten.

Kombinationen av en ny föreskrift och utbildningspengar från AFA har gjort att efterfrågan på utbildningsinsatser ökat rejält. Vi har genomfört både flera öppna och verksamhetsanpassade utbildningar och seminarier, både speciellt om och kopplat till OSA, och till både privata och offentliga verksamheter.

Redan hösten 2015 började vår partner Metodicum med en utbildning inför den då kommande föreskriften om OSA (AFS 2015:4) där våra konsulter varit föreläsare. Sedan dess har det löpt på med fyra välbesökta och uppskattade kurser per termin. Under hösten 2016 är Ann-Sofie Ökvist och Pärerik Nawrin ”parhästarna” i den utbildningen.

Nytt läge för krav på utredningar
Vi har sedan sommaren genomfört flera utredningar kring kränkande särbehandling. En ytterligare påverkan av den nya föreskriften är att den tydligt aktualiserar SAM-föreskriftens krav på utredning vid allvarligt tillbud och/eller uppkommen ohälsa. Vi har nu också en väl utvecklad modell för att göra och bidra de opartiska utredningar föreskriften avser.

Håller arbetsmiljöarbetet måttet?
Även konsultuppdragen i övrigt har präglats av det nya läget kring de psykosociala frågorna i arbetsmiljön. Vi har gjort kartläggningar om verksamhetens SAM-rutiner lever upptill OSA:s nya krav. Vi tagit fram och introducerat en arbetsmodell för att utveckla SAM och integrera OSA till ett ”SAM 2.0” i en större tjänsteverksamhet.

Och vanliga SAM också
Vi har under hösten förstås genomfört uppdrag där vår samlade kompetens ger den breda hjälp som kan behövas för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ett mindre grossistföretag hade fått ”bakläxa” på ett antal punkter efter besök från Arbetsmiljöverket bland annat brister i sitt SAM och bedömning av risker för belastningsskador. Jan-Erik Ståhl gjorde en heltäckande ergonomisk riskbedömning. Denna låg sedan till grund för nya rutiner och åtgärder som sedan fördes i företagets SAM-dokumentation. Per-Arne Spiik hjälpte till i det arbetet.

Pärerik Nawrin har som ännu ett exempel gjort en genomlysning av SAM-statusen i ett stort industriföretag med granskning av alla SAM-dokument, samverkansarbetet och arbetsordningen för Arbetsmiljökommittén.

Tiden efter Torbjörn
Vår höst har oundvikligt också påverkats av vår kollega Torbjörn Jansson hastiga bortgång. Vi har efter all vår förmåga försökt hantera situationen och de uppdrag han hade bokade. De kunder som berörts har mött oss med stor förståelse för situationen. Vi jobbar nu vidare med hans glada röst i minne.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *