Avtryck efter ett år med OSA

Det är rätt tydligt att arbetsmiljöarbetet redan tydligt påverkats av den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö. AFA:s stora satsning med stöd för utbildning har förstås också bidragit till extra tryck på arbetsmiljöfrågorna.

Ett år efter införandet har Arbetsmiljöverket gjort totalt 511 inspektioner efter de nya föreskrifterna i OSA. Vid 1 700 tillfällen har man krävt bättre arbetsmiljö med hänvisning till dem. Mer än hälften av besöken har skett i offentlig sektor.

– Vårt intryck är att OSA-föreskriften definitivt redan gjort rejält avtryck i arbetsmiljöarbetet, säger Per-Arne Spiik, VD Arbetsmiljöstrategerna. Vi har haft ett intensivt år med utbildning och ofta inriktat på just den nya föreskriften. Vår partner Metodicum har till exempel under 2016 snabbt fått omgång efter omgång av sin specialutbildning fulltecknad.

Av de drygt 500 6:6a-anmälningar som skyddsombud gjorde till Arbetsmiljöverket under 2016 så var drygt var fjärde kopplat till psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.

– Den andra tydliga signalen är att arbetsgivare nu efterfrågar hjälp för att mer professionellt utreda fall av kränkningar och mobbing, fortsätter Per-Arne. Något vi själva märkt av och har genomfört ett antal utredningar under det senaste året. Jag tycker mig också se att föreskriften alltmer nyttjas som ett viktigt ”verktyg” för medarbetare och fackklubbar att rikta in just frågor om ohälsosam balans i arbetsbelastning och resurser. Det är tydligare vad som gäller nu och det blir enklare både för skyddsombud och arbetsgivare, summerar han.

Cheferna har en mycket tydligare och nyckelroll i arbetsmiljöarbetet efter den nya föreskriften.

– Vi ser att där cheferna har rätt kunskap är arbetsmiljön bättre, kommenterar Unionens ordförande Martin i anslutning till resultaten av deras Arbetsmiljöbarometer. Vart tredje arbetsmiljöombud som svarat på enkäten anser att arbetsgivarna ännu i för låg grad förebygger ohälsosam arbetsbelastning och säkerställer att cheferna är välinformerade. Men ombuden anser också sig själva inte vara tillräckligt uppdaterade. Var tredje anser sig ha dåliga eller mycket dåliga kunskaper om de nya föreskrifterna.

Bakgrund

Anmälningarna av arbetssjukdom på grund av organisatoriska och sociala faktorer ökade under åren 2011–2015 med 77 procent, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Åren 2014 och 2015 var det de vanligaste orsakerna till kvinnornas anmälningar.
Ungefär var tredje anmälan om arbetssjukdom uppges vara orsakad av sådant som är kopplat till hur arbetsgivaren organiserar arbetet eller hur relationerna ser ut på arbetsplatsen, så kallade organisatoriska eller sociala faktorer, enligt den senaste officiella arbetsskadestatistiken från 2015. Allra flest anmälningar kommer från dem som arbetar inom offentlig förvaltning och försvar, vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *