Vi möter arbetsmiljöns många aspekter

Arbetsmiljöns aspekterUtöver att år 2016 var ett intensivt år med flera nya kunder, så har det också varit en stor bredd på typen av uppdrag för våra konsulter. Variationen återspeglar förstås det faktum att hanteringen av arbetsmiljöfrågor i en verksamhet är något komplex och att många olika insatser behövs.

Påverkat av ”AFA-pengarna” har det förstås varit mycket utbildningar. Men med några exempel från andra uppdrag vi genomfört, så innebär ett seriöst arbetsmiljöarbete både bredd och djup, helhet och detaljer, systematik och punktinsatser. Med det också sagt, att vi som konsulter behöver en kompetens som inte bara handlar om paragrafer i arbetsmiljölagstiftningen. Tvärtom krävs en bred kunskap både om andra bestämmelser och om personalarbete/HR, ledarskap, organisation, kvalitetsarbete samt management för att kunna bidra på rätt sätt.

Därför här några exempel på de olika uppdrag vi haft och nu bidragit med även under första kvartalet 2017.

> Stöd i åtgärder efter inspektionskrav från Arbetsmiljöverket
På en arbetsplats fanns brister i SAM, bland annat i rutiner för riskbedömning och i hanteringen av rehabilitering. En annan arbetsplats saknade delrutiner för sin BAS P med riskbedömning av buller och vibrationer. En tredje kund hade brister i sin riskbedömning av inomhusklimat och ergonomi.

> Stöd som arbetstagarkonsulter vid införande av aktivitetsbaserat kontor
Vi hjälpte den fackliga organisationen att som ”second opinion”, bedöma arbetsgivarens ställningstaganden gällande både den ergonomiska miljön och nya arbetsformer.

> Utredning av kränkande särbehandling
Arbetsgivaren ville ha en oberoende utredare för att få underlag för konsekvensbeslut i ett anmält ärende om kränkningar.

> Seminariedag för en ledningsgrupp
En skräddarsydd seminariedag för verksamhetens ledning med rubriken ”Friskare arbetsplats” med syfte att skapa underlag för ett mer proaktivt framtida arbetsmiljöarbete.

> Workshop om arbetsmiljöinformation
En stor arbetsgivare med många arbetsställen i landet ville fånga upp ”gräsrotsperspektivet” för hur stöd och information från huvudkontoret skulle vara utformad för dem som ska arbeta enligt de gemensamma rutinerna i SAM. Vi förberedde och ledde diskussionen.

> Mätning och rådgivning rörande damm.
En tillverkningsindustri behövde mer exakt svar om vilka nivåer av damm som fanns och vilka arbetsmoment som orsakar detta.

Och som sagt förstås också många utbildningar och med olika inriktning.

Dels runt nya föreskriften Organisatoriskt & social arbetsmiljö med allt från en halvdags föreläsning till tvådagars utbildning. Med grupper både inom offentlig sektor som kommunala chefer, arbetsmiljöombud och politiker och HR, arbetsmiljöhandläggare med flera inom privat sektor.

Dels grundläggande arbetsmiljökunskaper för arbetsmiljöombud och chefer baserat på Prevents koncept för BAM och SAM. Det har varit verksamhetsanpassade utbildningar på 1-3 dagar. Vi har också genomfört utbildningar för rollen som BAS P/U enligt de krav som lagstiftningen ställer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *