Arbetsmiljö blir äntligen ledningsfrågor!

Teamutveckling_symbolbildKanske är ett avgörande skifte på gång. Arbetsmiljön blir ledningsfrågor av strategisk betydelse för ekonomi och produktivitet, inte ett måste för att formellt uppfylla vissa lagstiftningskrav.

Precis innan årets semestersommar kom en ny ISO-standard med namnet Den människocentrerade organisationen. I maj presenterade Arbetsmiljöverket sitt utvecklingsprojekt Positiva arbetsmiljöindikatorer som relateras till utfall i produktivitet. Och den tidigare OSHAS 18001 för kvalitet i arbetsmiljöarbetet är på väg att bli ISO 45001 med en spännande inriktning.

OSA först ut
Först ut var den nya föreskriften Organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) år 2015. Trots högljutt motstånd från hela arbetsgivarsidan har fokus förvånansvärt snabbt börjat vrida från individuellt problem till att hantera ledningsfaktorer i verksamheten. Enkelt uttryckt, individen drabbas om inte organisationen är i rätt trim. De faktorer som föreskriften lyfter fram återfinns lika självklart i andra discipliner som handlar om ledarskap och organisation, och kopplat till effektivitet och uthållig produktivitet.

Och nu ISO 27500
Den nya ISO 27500 – Den människocentrerade organisationen – lyfter också fram liknande perspektiv och indikatorer, och kopplar det till lönsamhet. Målgrupp är förstås ledningsgrupper och styrelser. Standarden presenterar, förklarar och motiverar sju principer som utmärker en organisation som sätter sina medarbetare i fokus.

I två av principerna finns arbetsmiljöperspektivet särskilt med;
att säkerställa att hälsa, säkerhet och välbefinnande är prioriteringar inom verksamheten
att värdesätta personal och skapa en meningsfull arbetsmiljö

Standarden baseras på ISO 26000 om socialt ansvarstagande. Syftet är detsamma, att det finns lönsamhet i att arbeta med värderingsstyrning av företaget/organisationen. Och affärsrisker med att avstå!

OSHAS blir ISO
En ny standard för arbetsmiljö, ISO 45001 kommer att ersätta ”europeiska” OSHAS 18001. Den beräknas vara klar årsskiftet 2017-2018.

Standarden kommer att följa samma förändringar som ISO 9001 och 14001 tidigare genomgått. Det är revideringar som markerar att ett framgångsrikt kvalitets- och miljöarbete inte bara är formella rutiner och dokument, utan kräver en tydlig implementering, och är en process i verksamheten.

Så ISO 45001 kommer alltså att kräva mer – utöver att dokumenterat uppfylla gällande lagstiftning! – av företagsledningen. Det gäller också att ha ett verksamhets- och ledningsarbete som inkluderar och driver arbetsmiljöarbetet för att uppfylla certifieringskraven.

Arbetsmiljöfaktorer påverkar produktivitet
Om man till detta då också fogar in Arbetsmiljöverkets projekt ”Positiva arbetsmiljöindikatorer”, så kan man se att arbetsmiljöarbetet lyfts fram på ett unikt nytt sätt. Istället för traditionellt ”förebygga ohälsa” lyfts nu i upplägget fram arbetsmiljörelaterade faktorer, till exempel delaktighet, vilka är direkt avgörande för en framgångsrik verksamhet, vilket då även proaktivt motverkar risker för ohälsa.

En detalj ytterligare. ISO-standarder tas fram via globala nätverk med företrädare från olika länder och branscher och på frivillig basis, utan myndigheters beslut eller inflytande. Syftet med en standard är att skapa en gemensam lösning på ett återkommande problem. Nya ISO 9001 och 14001 har haft en stor inverkan på hur lednings- och kvalitetsarbetet i organisationer och företag nu utformas.

Kanske kan arbetsmiljöarbetet därför nu också få den strategiska betydelse som vi olika arbetsmiljöintressenter länge stridit för.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *