AS_logo_nya_anpassad.PNG
Start
Tjänster
Kontakt

Läs mer

Presentationsblad  Läs eller ladda ner >>>

Prevent - checklistor

Dokumentation

 – arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner

Att på olika sätt dokumentera arbetsmiljöarbetet är ett krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Policies, riktlinjer och rutiner är några exempel. Det finns däremot inte några särskilda anvisningar hur omfattande eller hur de ska utformas. Det ansvaret ligger på varje enskild arbetsgivare.

Vi kan bistå med hjälp, dels i form av mallar att utgå från för ett eget arbete, dels att ge synpunkter på befintliga dokument eller att leda ett arbete att efter en riskbedömning ta fram nya dokument.

Kvalitetssäkra befintliga policies och riktlinjer

Vi ger förslag på justeringar och/eller kompletteringar i era dokument.

Sakgranskning och ”matchning” mot lag och anvisningar

Redaktionell granskning för språklig och pedagogisk tydlighet

Utforma nya policies och riktlinjer

Dokumentmallar som utgångspunkt för eller anpassning med eget arbete

Bidra med pedagogiska & språkliga synpunkter eller redigera dokumenten

Stödja eller leda arbete ta fram nya policies och riktlinjer

För arbeten att kvalitetssäkra tar vi en startkostnad och om så behövs därefter löpande per timme.

Uppdrag att utforma nya policies och dokument offereras utifrån förutsättningar och omfattning.

Dokumentmallar.png

 

.....för både effektivitet och bra arbetsmiljö