21 oktober, 2016

Jan-Erik Ståhl

Jan-ErikStaahl_web-2_2

Legitimerad sjukgymnast. Sedan 1990 verksam som ergonomi- och arbetsmiljökonsult. Ser en viktig mission i att förena perspektiven ergonomi, hälsa och nödvändiga beteendeförändringar från ledning till medarbetare för att skapa hållbar förändring.

Har särskild erfarenhet av arbeten med ”tunga lyft”. Är också specialiserad kring frågor om kontorsmiljö och arbetsplatsers ergonomi samt hur aktivitetsbaserade kontor implementeras för bästa produktivitet och arbetsmiljö.

Har skrivit två böcker om ergonomi och hälsa för transport-logistik respektive bevaknings- och säkerhetsbranschen.

 

Mail: Jan-Erik

Tel: 070 811 63 82