28 november, 2015

Konsulttjänster

Workgroup meeting in a natural work environment.

Vi hjälper dig med praktiskt arbetsmiljöarbetet

När de egna resurserna inte räcker till, så behövs det externt stöd, oavsett din roll på arbetsplatsen. 

Vi har lång erfarenhet, från de flesta branscher och alla storlek av verksamheter.

Vi spänner: 

 • Från rådgivning till coachning i din roll på arbetsplatsen
 • Från införande av SAM, SAM-revision, SAM-genomlysning (revision + åtgärdsförslag) till uppgradering till ISO 45 000 eller FR 2 000
 • Från medverkan i Arbetsmiljö-skyddsrond till fördjupande kartläggningar-riskbedömningar 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Införande systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Uppdatering av SAM till SAM 2.0 
 • Uppdatering till ISO 45 000 eller FR 2 000.
 • Arbetsmiljö-Skyddsrond
 • Riskbedömningar
 • Riskbedömning vid förändring
 • Fysiska arbetsmiljömätningar 2018
 • Revision-SAM 
 • Genomlysning-SAM
 • Arbetsmiljödelegering/fördelning
 • Arbetsmiljöverkets Inspektion

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ergonomi

 • Riskbedömningar
 • Kontorsmiljö
 • Produktionsmiljö

Hälsa

 • Arbetstider
 • Friskfaktorer
 • Hantera psykisk ohälsa
 • Hälsosamt ledarskap

Rehabilitering

 • Rådgivning
 • Uppgifter och rutiner

Hot och Våld

 • Rådgivning
 • Uppgifter och rutiner

Övrigt stöd-support

 • Arbetsmiljö-arbetsrättsjuridik 
 • Handledning i din roll
 • Stöd till skydds-/arbetsmiljökommitté
 • Upphandling av Företagshälsa

Med hänsyn och respekt för sekretess mot uppdragsgivare och berörda,

lämnar vi inte referenser offentligt.