28 november, 2015

Konsulttjänster

Workgroup meeting in a natural work environment.

Vi kan hjälpa dig med arbetsmiljöarbetet

Ibland har man inte tid, möjlighet eller kunskap själv, och behöver support. Det kan innebära alltifrån att utforma en arbetsmiljödelegation till en uppföljning av hela det systematiska arbetsmiljöarbetet. Eller hur man kan utveckla friskfaktorerna eller utformar ett aktivitetsbaserat kontor. Oavsett om du är chef, skyddsombud, HR-chef eller på annat sätt har med företagets arbetsmiljöarbete att göra är du välkommen att förutsättningslöst höra av dig.

Här nedan ser du några exempel på tjänster som vi hjälper till med från allmän rådgivning, coachning till mer direkta insatser. Vi har lång erfarenhet och från många olika branscher och storlek av verksamheter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Införande, uppföljning och utveckling av systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Uppdatering av SAM till SAM 2.0 =  AFS 2001:1 + AFS 2015:4.  Samt ISO 45 000.
 • Skyddsrond och riskbedömning – kartläggningar från allmänt övergripande till delområden inom hela arbetsmiljöområdet
 • Kartläggningar/mätningar – luft-, ljud- och ljus & kemiska hälsorisker – orienterande eller specifikt yrkeshygieniska mätningar
 • Utforma arbetsmiljödelegering
 • Utformning av styrdokument för arbetsmiljöarbetet . policy, riktlinjer, rutiner etc.
 • Stöd/rådgivning att hantera/åtgärda krav vid inspektionsmeddelanden och -förelägganden
 • Stöd till skydds-/arbetsmiljökommitté
 • Revision av arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning inför förändring – från rådgivning till att leda en hel sådan process

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Stöd i implementering och utveckling av ”organisatoriska och social arbetsmiljön” efter AFS 2015:4
 • Kartläggningar – från allmänt övergripande till delområden som hot & våld, arbetsbelastning, arbetsklimat
 • Fakta Undersökning vid anmäld mobbing eller kränkande särbehandling

Ergonomi och hälsa

 • Fysisk/ergonomisk arbetsmiljön – från allmänna kartläggningar och belastningsbedömningar till specifikt ”tunga jobb”
 • Arbete i kontorsmiljö – studier och rådgivning kring miljön i öppna kontor och aktivitetsstyrd utformning av kontor
 • Utformning av arbetsplats och inköp av möbler, utrustning och belysning – rådgivning och stöd
 • Skapa friska arbetsplatser genom att utveckla friskfaktorer, ergonomicoacher och ett hälsosamt ledarskap

Annan support

 • Arbetsmiljöjuridik och arbetsmiljörätt – rådgivning och utbildning
 • Rehabilitering – rådgivning och stöd införande och utveckling av process och rutiner
 • Rådgivning, stöd och coachning till chefer, arbetsmiljöombud, arbetsmiljösamordnare och HR-avdelningar
 • Stöd vid kravspecifikation och upphandling av företagshälsovård

Välkommen att höra av dig!