20 december, 2016

Pärerik Nawrin

Arbetsmiljöingenjör med vidareutbildning inom ledarskap, organisation, kvalitet, miljö, hälsopromotion, socialt ansvarstagande (CSR) och fakta undersökning vid kränkning.

Verksam som konsult och mentor till chefer, HR och arbetsmiljösamordnare kring arbetsmiljöfrågor. Allt från mätning/kartläggning till rådgivning samt införande av verksamhetssystem som förenar arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Erfarenhet från såväl mindre som till stora verksamheter.

Är sedan många år diplomerad BAM-handledare, utbildare för BAS-P/U och i Organisatoriskt och Social Arbetsmiljö (OSA).

Mail: Pärerik

Tel: 070 594 14 26