20 december, 2016

Per-Arne Spiik

Beteendevetareper-arnes_web med erfarenhet som personalchef och konsult i ledarskapsfrågor.

Sedan mitten av 1990-talet arbetat med frågor som rör arbetsmiljöns psykiska perspektiv samt implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Är diplomerad OHSAS-revisor. Utför också revisionsuppdrag allmänt kring arbetsmiljöarbetet samt som rådgivare för att rätta till brister vid inspektionsnedslag.

Genomför också faktakartläggningar av fall om kränkande särbehandling.

 

Mail: Per-Arne

Tel: 070 736 12 05