14 maj, 2015

Utbildningar i arbetsmiljö

utbildning-final

Vi har några av Sveriges mest erfarna utbildare och vana att skräddarsy utbildningar

Vare sig du vill ha en grund- eller vidareutbildning kan vi hjälpa dig.  Vi erbjuder utbildningar för alla målgrupper som chefer, politiker, styrelser, HR-medarbetare, arbetsledare, arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommittéer samt även för medarbetare. Var och en för sig eller i blandade grupper beroende på behoven.

Några exempel på arbetsmiljöutbildningar som vi genomför

 • Arbetsmiljöns regelverk
 • BAM – Bättre Arbetsmiljö – grundutbildning
 • BAS-P och BAS-U-utbildningar
 • Ergonomi – arbete på kontor
 • Utbildning till ergonomicoach
 • Ergonomi i ”tunga jobb” – för medarbetare inom vård, hotell- & restaurang, transport & logistik, städ, butik & handel.
 • Friska arbetsplatser – påverka friskfaktorerna och utformning av arbetsplatser
 • Göra kartläggningar, arbetsmiljörond och riskbedömningar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)- enligt AFS 2015:4
 • Psykosocial arbetsmiljö – rehabilitering, hot & våld, kränkande särbehandling
 • Riskbedömning inför förändringar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt AFS 2001:1

Och några exempel på kortare seminarier som kan ge inspiration, översikt eller fördjupning

 • Ansvaret för arbetsmiljön?
 • Hälsocirkeln – om balans i liv och arbete
 • Vad utmärker de friskaste arbetsplatserna?
 • Vad gäller nu vid brott mot bestämmelser för arbetsmiljön?
 • Hur bedöma risk för hög arbetsbelastning?
 • Skiftarbete och hälsorisker

Oavsett om du vill ha kortare seminarier eller längre utbildningar kan vi göra det på plats hos er. Vi kan även ”utbilda de som utbildar” i er organisation.Vi kan också hjälpa till med kartläggningar av kunskaps- och utbildningsbehov.

Våra konsulter har mycket lång erfarenhet av att genomföra olika typer utbildningar och seminarier både i privata och offentliga verksamheter.Vi anlitas regelbundet av ”utbildare” som Prevent, Metodicum, Arbetslivsresurs, EUU och IKEM.