15 januari, 2016

Verktyg i arbetsmiljön

Logo_SAM-testet_nya_rev0SAM-TESTET ger direkt statusen på ert arbetsmiljöarbete. SAM-TESTET är en enkel hjälp att komma igång och sedan steg för steg utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du kartlägger enkelt via webb och får direkt besked hur ert arbetsmiljöarbete fungerar. Och dessutom ett kraftfullt stöd för att åtgärda det som inte är bra eller för att arbete bättre med arbetsmiljön.

Testet ger dig också direkt information om vad ni eventuellt behöver åtgärda och råd hur ni kan lösa det. Du får allt samlat i en skriftlig rapport och ett ifyllt underlag som en mall för en handlingsplan! Det finns också ett intranät fyllt med praktiska råd och tips.

SAM-testet innehåller också kraven i den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:14).

Kartläggning för utveckling

Trafikljus7 Med trafikljusets rött till grönt som idé, och med svar Ja eller Nej på 1-3 frågor så bedöms  37  olika frågegrupper. Röd fråga anger ett absolut krav. Gul fråga bedömer hur systematiskt  ni arbetar. Grön fråga hur proaktiva ni är i ert arbetsmiljöarbete. Resultatet visar brister som kan finnas, men också möjligheter att utvecklas.

Här kan du med en kort version av testet se hur det fungerar >> SAM-demotest

Här finns ett säljblad med mer information om testet att Presentationsblad_SAM-testet.

 


Friskronden

Friskronden-box2108Det kan inte bli enklare att göra årlig riskbedömning och handlingsplan som uppfyller alla krav. Friskronden görs med en ny unik enkätlösning via webb och uppföljning i en workshop. Det är ett effektiv hjälpmedel; spar tid, ger rätt stöd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och väcker medarbetarnas intresse. Och passar för såväl det lilla som det stora företaget!

Friskronden kartlägger både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Men fångar även upp – friskfaktorerna – det som är bra i verksamheten, och kan utvecklas vidare.

Arbetsmiljölagstiftningens krav på riskbedömning och underlag för handlingsplan klaras av på en förmiddag. Alla medarbetare medverkar och arbetsmiljöarbetet blir därför också naturligt förankrat. Chefen kan leda hela processen själv, med effektiv support och stöd som hjälp.

Kort sagt. Friskronden gör det enkelt för chefen och underlättar ett viktigt moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultaten kan också aggregeras till organisationsnivå för en hel verksamhet. Det ger högsta ledningen möjlighet att enkelt följa upp och arbeta integrerat med både arbets- och verksamhetsmiljön.

Mer information

Både SAMT-testet och Friskronden har utvecklats och ägs av IAU – Institutet för Arbetsliv och utveckling. Det resultatet av en unik samverkan mellan praktiker och forskare. Mer information finns på deras hemsida.

Kontakta oss så får du veta mer om om hur du kan använda SAM-testet och Friskronden i din organisation.