Britt-Marie Fernestål

Britt-Marie Fernestål

Arbetsmiljöingenjör och beteendevetare som  i mer än 30 år arbetat med arbetsmiljöfrågor i industri, bygg och tjänstesektor samt även inom stat och kommunal verksamhet.

https://danmarkpillen.com/imovane/

Även om delar av de fysiska arbetsmiljöfrågorna kvarstår och i vissa fall aktualiseras igen vid bland annat renovering av miljonprogrammet ,så har de organisatoriska och sociala frågorna fått mer fokus framförallt när det gäller struktur och kultur i samband med Systematiskt arbetsmiljöarbete och Organisatoriska Sociala frågor

Behovet av konsult och mentorstöd ökar kraftigt, liksom utbildning och anpassning av utbildningar till bransch och företag. Vilket också är områden som jag har jobbat med de senaste åren, som exempel kan nämnas:

    • Branschanpassning av grundläggande arbetsmiljöutbildning inom bygg och anläggning.
    • Stöd vid anpassning och genomförande av Kommunal arbetsmiljöutbildning
    • Anpassning och genomförande av grundläggande arbetsmiljöutbildning till kommuner med underlag av Sunt Arbetslivs metodik.
    • En rad BAM utbildningar och SAM utbildningar för Prevent Är diplomerad BAM-handledare, samt
    • Ett antal EL-BAM och BAS-P/U utbildningar för INSU

 

Mail: Britt-Marie

Tel: 070 692 38 21