Ann-Sofi Ökvist

Legitimerad sjukgymnast som i 20 år arbetat med sjukgymnastik och rehabilitering samt även drivit en företagshälsa.

Verkar som konsult och rådgivare i arbetsmiljö och hälsa i ett brett perspektiv, men också kring stress, sömn och arbetstidsrelaterad ohälsa. Stor erfarenhet av arbete med hälsoprofilbedömningar.

Har som kunder både större industriföretag och mindre arbetsplatser

Är diplomerad BAM-handledare.

 

Mail: Ann-Sofi

Tel: 070 603 33 01