Arbetsmiljö är din upplevelse av det dagliga arbetet och hur det påverkar dig

Allt vi gör på arbetsplatsen har en arbetsmiljöaspekt. Lag och föreskrifter ställer krav och sätter gränser format av tidigare händelser i arbetslivet. Ert arbetsmiljöarbete ska visa hur dessa hanteras i vardagen hos er.

Men utöver en beredskap för eventuellt svåra situationer behöver arbetet också skapa förutsättningar för att upplevelsen av arbetsmiljön blir positiv. Oavsett om man använder en traditionell uppdelning i fysiska, och psykosociala faktorer – eller de nya begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö – så är det helheten som skapar upplevelsen hos den enskilda medarbetaren.

Utifrån detta synsätt är vår idé och drivkraft:
Att göra det till synes krångliga begripligt och bidra till lösningar som fungerar långsiktigt i verksamhetens vardag. Allt för att säkerställa en trygg och främjande arbetsmiljö.
Kort sagt :
-att människor trivs
-är friska och utvecklas.

Vi är ett nätverk av konsulter med mycket lång erfarenhet av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetets olika delar. Vi ger råd och stöd. Vi genomför utbildningar som ger de kunskaper som behövs. Med våra blandade erfarenheter och olika bakgrund kan vi också möta våra kunders olika behov.

Våra konsulter är Prevent diplomerade BAM-utbildare, och har genomfört mängder av skräddarsydda utbildningar. Några har också kompetens att genomföra BAS-P och -U utbildningar. Vi har mött vardagen som anställda och konsulter , både i privata och offentliga verksamheter, på stora och små arbetsplatser.

Istället för en lång uppräkning av vad vi kan, är det enklast och mest effektivt för er att vi helt förutsättningslöst får höra vad ni behöver hjälp med. Utifrån det kan vi sedan föreslå en lösning som passar just för er.