Vi hjälper er att skräddarsy efter era behov

Arbetsmiljöstrategerna är specialiserade på att genomföra företagsinterna grund- eller fortbildningar som behovsanpassas efter uppdragsgivarens önskemål och koppling till arbetsplatsens arbetsmiljösituation.

Innan ansökan ska man se till att man har

  • Personnummer och e-post till alla deltagare för utbildningen.
  • Organisationsnummer för den utbildningsanordnare som ni valt – Arbetsmiljöstrategerna AB – org.nr. 559023-9470
  • Utbildningens startdatum.
  • Utbildningens totala kostnad exklusive moms.
  • Planering av arbetsmiljöutbildning har skett i samsyn och samverkan med lokala parter utifrån behov och förutsättningar på arbetsplatsen.

Länk till anmälan