Arbetsmiljökommitténs arbete

Utgångspunkt

Samverkan är viktigt i arbetsmiljöarbetet i ett företag, Har företaget fler än 50 medarbetare ska det finnas en arbetsmiljökommitté. Den är navet i arbetsmiljöarbetet och att den fungerar på ett effektivt sätt är en förutsättning för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan.

Målgrupp

Ledamöter i Arbetsmiljökommittén, chefer – arbetsledare och arbetsmiljöombud som i sitt uppdrag arbetar med skyddskommittén.

Mål med utbildningen

Är att Du ska känna dig kunnig och trygg i din funktion/roll. Du ska efter kursen veta:

  • Vilka krav som ställs på arbetsmiljöarbetet i er verksamhet och på arbetsplatsen,
  • Hur detta påverkar ert vardagsarbete,
  • Hur Arbetsmiljökommitténs arbete kan styra och verka så att hälsofrämjande arbetsmiljöarbete skapas.

Kursen utgår ifrån arbetsplatsens befintliga rutiner och arbetssätt. Deltagarna får själva i samband med kursen möjlighet att förbättra rutiner och arbetssätt genom ökad kunskap med hjälp av föreläsningar och praktiska övningar.

Ur innehållet

  • Kort genomgång av kraven i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Vilken roll och uppgift har ledamöterna i, och hur kan vi arbeta i Arbetsmiljökommittén
  • Hur kan Arbetsmiljökommittén arbeta med det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och det Organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet (OSA).
  • Strategiskt SAM och OSA – var ska företagets arbetsmiljöarbete vara om ett år?

Kurslitteratur

Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren.

Omfattning

Tas fram i samråd med uppdragsgivaren, så att deltagarnas/arbetsplatsens behov och frågor besvaras och uppfylls samt att syfte och mål säkerställs. Rekommenderat minst en heldag.

Arbetsformer

Faktaföreläsning blandas med enskilda och/eller gruppuppgifter och övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. För att främja detta så tillämpas, i första hand, ö-möblering. Kan med fördel genomföras på distans via digitala medel.

Faktaförankring

Arbetsmiljökommittéernas uppgifter enligt 6 kap. 8 och 9 § arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningens 8, 8a §§.

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se