Arbetsmiljöutbildning för arbetsmiljöombud/fackliga företrädare

Utgångspunkt

I föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) fastställs att en arbetsgivare ska se till att chefer arbetsledare samt skyddsombud har tillräckliga kunskaper om regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt arbetsmiljöförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Målgrupp

I första hand riktar sig denna utbildning till Skyddsombud/arbetsmiljöombud, fackliga företrädare.

Mål med utbildningen

Att få en orientering om grunderna i Arbetsmiljölagen och föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), samt hur kraven ska omsättas i det vardagliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Fokus är arbetsmiljöombudets roll och uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad och syfte
  • Roller och deras arbetsuppgifter
  • Arbetsmiljöansvar vs Straffansvar
  • Fysiska och organisatoriska/sociala arbetsmiljörisker
  • Samverkan i arbetsmiljöarbetet
  • Att göra en riskbedömning
  • Ombudets roll i rehabilitering och arbetsanpassning
  • Hur kan jag bidra i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

Kurslitteratur

Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren.

Omfattning

Tas fram i samråd med uppdragsgivaren. Vid genomgången BAM utbildning senaste 5 åren föreslår vi 1-2 dagar, så att deltagarnas behov och frågor, besvaras och uppfylls samt att uttalat syfte och mål säkerställs.

Arbetsform

Föreläsning blandas med enskilda och gruppuppgifter och övningar. För att främja detta så tillämpas i första hand möblering i grupper vid IRL (In Real Life) utbildning

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen, Föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se