Arbetsmiljöutbildning för chefer/arbetsledare

Utgångspunkt

I föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) fastställs att en arbetsgivare ska se till att chefer arbetsledare och skyddsombud har tillräckliga kunskaper om regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt arbetsmiljöförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Målgrupp

Chefer och arbetsledare med personalledaransvar.

Mål med utbildningen

Att få en orientering om grunderna i Arbetsmiljölagen och föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), samt hur kraven ska omsättas i det vardagliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Fokus är chefens/arbetsledarens roll och uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad och syfte
  • Roller och deras arbetsuppgifter
  • Samverkan i arbetsmiljöarbetet
  • Att göra en riskbedömning

Kurslitteratur

Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren.

Omfattning

Tas fram i samråd med uppdragsgivaren, så att arbetsplatsens/deltagarnas behov och frågor, besvaras och uppfylls samt att syfte och mål säkerställs. Rekommenderas minst en heldag.

Arbetsform

Faktaföreläsning blandas med enskilda och/eller gruppuppgifter och övningar. För att främja detta så tillämpas i första hand ö-möblering. Kan med fördel genomföras på distans via digitala medier.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen,

Föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se