Förebygga och hantera kränkande särbehandling i arbetslivet

Utgångspunkt

Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer tillsammans med AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hantera kränkande särbehandling.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare med personalledaransvar och arbetsmiljöombud.

Mål med utbildningen

Att ge en orientering om begrepp, orsaker, hur man ska hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen, samt hur detta ska kunna förebyggas. Även om orsakerna bakom kränkande särbehandling kan vara komplexa så vill vi visa att insatserna för att förebygga detta inte behöver vara så komplicerade.

Ur innehållet

  • Definition och krav i AFS 2015:4
  • Begreppen kränkning, trakasserier och mobbning
  • Kränkande särbehandling och dess ohälsorisker
  • Hur korrekt hantera en upptäckt eller anmäld kränkning
  • Hur förebygga att kränkningar och mobbning uppstår
  • Skillnaden till begreppet diskriminering

Kurslitteratur

Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan genomföras som halvdag, beroende på behov.

Arbetsform

Faktaföreläsning blandas med enskilda uppgifter och gruppövningar. För att främja detta så tillämpas i första hand möblering i öar vid IRL (In Real Life) utbildning

Faktaförankring

Utgångspunkten är föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), boken Mobbning på jobbet av Stefan Blomberg. Samt även Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling – Prevent

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se