Hot och våld i arbetslivet

En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Utgångspunkt

I Föreskriften Våld och hot i arbetslivet (AFS 1993:2) ställs krav på att arbetsgivaren ska ge sina chefer och medarbetare tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, medarbetare och arbetsmiljöombud.

Mål med utbildningen

Målet med den här utbildningen är att ge chefer, arbetsmiljöombud och berörd personal fler verktyg att hantera en yrkesvardag som ibland innehåller påhopp, kränkningar, hot eller till och med våld.

Att förebygga våldssituationer genom att få ökad kunskap om:

  • hur man på ett systematiskt sätt kan jobba med att förebygga hot och våld.
  • vad säger arbetsmiljölagstiftningen.
  • särskilda risker att beakta i arbetsmiljön, riskbedömning.
  • hur människor i allmänhet fungerar kommunikativt.
  • lågaffektivt bemötande i risksituationer.
  • kommunikativa egenskaper.

Ur innehållet

Deltagarna introduceras i hur man kan använda sig av, våldsnedtrappande kommunikationstekniker i potentiella hotsituationer. Vi diskuterar bl.a. filmsekvenser och resonerar kring olika alternativ på agerande.

Kurslitteratur

Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren.

Omfattning

Tas fram i samråd med uppdragsgivaren, så att arbetsplatsens/deltagarnas behov och frågor, besvaras och uppfylls samt att syfte och mål uppfylls. ½ dag eller heldag.

Arbetsform

Faktaföreläsning blandas med enskilda och/eller gruppuppgifter och övningar. För att främja detta så tillämpas i första hand ö-möblering vid IRL (In Real Life) utbildning.

Faktaförankring

Hot och våld i arbetslivet (AFS 1993:2). ”Förebygg hot och våld på jobbet”, Alexander Tilly, Prevent.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se