Konsulttjänster

Workgroup meeting in a natural work environment.

Vi hjälper dig med praktiskt arbetsmiljöarbetet

När de egna resurserna inte räcker till, så behövs det externt stöd, oavsett din roll på arbetsplatsen. 

Vi har lång erfarenhet, från de flesta branscher och alla storlek av verksamheter; ideella, offentliga & privat.

Vi erbjuder stöd med rådgivning vid uppkomna frågor, implementering av arbetsmiljörutiner, kartläggningar, revisioner samt coachning av arbetsmiljösamordnare, chefer och arbetsmiljökommittéer.   Exempel på mer konkreta insatser se beskrivning nedan.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA

Ergonomi

Hälsa

  • Arbetstider
  • Friskfaktorer
  • Hantera psykisk ohälsa
  • Hälsosamt ledarskap

Rehabilitering

Hot och Våld

  • Rådgivning
  • Uppgifter och rutiner

Övrigt stöd-support

  • Arbetsmiljö-arbetsrättsjuridik 
  • Handledning i din roll
  • Upphandling av Företagshälsa

Med hänsyn och respekt för sekretess mot uppdragsgivare och berörda, lämnar vi inte referenser offentligt.