Partners och specialister

Arbetsmiljöstrategerna är en kärngrupp konsulter som med olika kompetens samverkar i uppdrag med koppling till arbetsmiljöarbete, arbetsmiljö, hälsa och organisation.

Vi samarbetar även nära med andra konsulter eller partners. De kompletterar de kompetensområden vi själva inte har eller som en extra resurs i uppdrag vi inte hinner med.

   • Arbetsmiljö- och arbetsrättsjurister
   • HR-frågor
   • HR-specialister
   • Kemikaliehantering
   • Toxikologer
   • Yrkeshygieniker

Vi förmedla kontakt med erfaren konsult som kan hjälpa er med aktuell frågeställning.

Företagshälsa