Partners och specialister

Arbetsmiljöstrategerna är en kärngrupp konsulter som med olika kompetens samverkar i uppdrag med koppling till arbetsmiljöarbete, arbetsmiljö, hälsa och organisation.

Vi förmedla kontakt med erfaren konsult som kan hjälpa er med aktuell frågeställning.

Företagshälsor som vi samarbetar med:

Vi samarbetar med Jobbhälsan i Norr AB, är en Godkänd företagshälsovård som erbjuder medicinska- rehabiliterings- och friskvårds-tjänster.

Jobbhälsan är även medlemmar i nätverket Riksnära Företagshälsor vilket innebär att vi kan erbjuda tjänster över hela landet.

Jobbhälsan i Norr

Vi samarbetar även nära med andra konsulter eller partners. De kompletterar de kompetensområden vi själva inte har eller som en extra resurs i uppdrag vi inte hinner med.

   • Arbetsmiljö- och arbetsrättsjurister
   • HR-frågor
   • HR-specialister
   • Kemikaliehantering
   • Toxikologer
   • Yrkeshygieniker