Partners & specialister

Arbetsmiljöstrategerna är en kärngrupp konsulter som med olika kompetens samverkar i uppdrag med koppling till arbetsmiljöarbete, arbetsmiljö, hälsa och organisation. Vi samarbetar även nära med andra konsulter eller partners. De kompletterar de kompetensområden vi själva inte har eller som en extra resurs i uppdrag vi inte hinner med.

Arbetsmiljö- och arbetsrättsjurister

HR-frågor

HR-specialister

Kemikaliehantering

Toxikologer

Yrkeshygieniker

 

Vi förmedla kontakt med erfaren konsult som kan hjälpa er med aktuell frågeställning.

Företagshälsa                                                                                                   

Proactive-logo_web

Proactive Health
Proactive Health erbjuder tjänster för de kunder som vill jobba på ett nytt sätt med sin företagshälsa. Digital hälsoscreening med unik personlig feedback ger underlag för rätt insatser till rätt individer efter de faktiska behoven. Istället för att dela ut i gymkort till de allra friskaste, eller för sena insatser till de redan sjukskrivna skapas kunskaper om vad som bör prioriteras. Kort sagt; det är nytänkande företagshälsa som ger resultat och resurser över till annat.

Information                                                                                                        

MoviaMedia_logo_webb

Movia Media – Kaj Gustavsson
Kaj är kommunikatör och skribent med särskild inriktning på den interna informationens betydelse och funktion i verksamhetens arbetsmiljöarbete. Allt från struktur och tillgänglighet till dokument och medarbetarnas förmåga att genomföra nödvändiga rutiner och säkerhetsåtgärder. Kaj har mer än 25 års erfarenhet av kommunikation och förändring både som utförare och i chefsansvar.

Ledningssystem                                                                                                

Logo LRQuality

LRQuality – Lars Rylander
Genom samarbetet med Lars kan vi erbjuda ett webbaserat verksamhets- och ledningssystem – LRQXnet – för miljö, arbetsmiljö och kvalitet och kopplat till detta också utbildningar. Lars är maskiningenjör, specialiserad på integrerade ledningssystem för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och arbetsmiljö. Lars har 25 års erfarenhet som utbildare och konsult med rådgivning inom dessa områden därav också utbildare i arbetsmiljö för EL- och VVS- och andra yrkesbranscher.

Utbildning                                                                                                          

Metodicum_web

Metodicum
Metodicum arrangerar utbildningar, seminarier och konferenser samt metodstöd inom hälsa och arbetsmiljö. En annan verksamhet är IT-system för företagsekonomiskt hälsobokslut, sjuk- och friskanmälningar, rehabiliteringsfall, arbetsskador och tillbud samt frågeformulär för utvecklingsarbete.