Per-Arne Spiik

Beteendevetareper-arnes_web med erfarenhet som personalchef och konsult i ledarskapsfrågor.

Sedan mitten av 1990-talet arbetat med frågor som rör arbetsmiljöns psykiska perspektiv samt implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Är diplomerad arbetsmiljörevisor. Ger stöd för företag och organisationer som planerar att certifiera sig mot ISO 45001 eller FR 2000:2017 (arbetsmiljödelen) eller att göra en oberoende genomlysning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Hjälper också arbetsgivare som fått nedslag vid inspektion från Arbetsmiljöverket.

Genomför också fakta undersökningar av fall om kränkande särbehandling.

 

Mail: Per-Arne

Tel: 070 736 12 05