Per-Arne Spiik

Beteendevetare med erfarenhet som personalchef och konsult i ledarskapsfrågor.

Sedan mitten av 1990-talet arbetat med frågor som rör arbetsmiljöns organisatorisk och sociala perspektiv samt implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Är diplomerad arbetsmiljörevisor. Ger stöd för företag och organisationer som planerar att certifiera sig mot ISO 45001 eller FR 2000:2017 (arbetsmiljödelen) eller önskar få en oberoende genomlysning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Under de senaste åren har ett stort antal uppdrag fokuserat på två mer direkta tjänster:

  • rådgivning för att rätta till brister som arbetsplatser fått i samband med inspektion från Arbetsmiljöverket,
  • samt att som neutral resurs genomföra undersökningar av fall om kränkande särbehandling.

Mail: Per-Arne

 

Tel: 070 736 12 05