Stefan Wallström

Stefan Wallström

Personalvetare med specialinriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Arbetat inom HR sedan slutet av 1990-talet och sedan 2002 med arbetsmiljöfrågor med framför allt ett organisatorisk och socialt perspektiv. Erfarenhet som arbets-& organisationskonsult inom företagshälsa med uppdrag inom bl.a. grupputveckling, stresshantering, sömnskola, ledarstöd, konflikthantering, hot och våld samt utredningar av kränkande särbehandling.

Är diplomerad BAM-handledare. Utbildad i norska metodiken faktaundersökning i utredningar av kränkningar etc.

Mail Stefan

Telefon: 070 582 63 19