Stöd inför certifiering enligt FR2000 eller ISO 45001

Utgångspunkt

Företag/organisationer som beslutat sig för certifiering enligt ledningssystemet ISO 45001 (ev uppgradering från OHSAS 18001) eller FR2000:2017, behöver göra en avstämning av hur man uppfyller kraven och/eller behöver vidta åtgärder för att klara certifieringen.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Genomgång och kartläggning av gällande styrdokument och rutiner för arbetsmiljöarbetet för att bedöma om det krävs kompletterande insatser inför certifieringen.
  • Rådgivning och framtagning av styrdokument, rutiner etc som måste uppfyllas för att bli certifierande enligt ISO45001 eller FR2000:2017.

Arbetsmiljöstrategerna är inte ackrediterade revisorer, men har konsult som är diplomerad arbetsmiljörevisor.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov om genomgång av nuvarande arbetsmiljöarbete och uppgraderingsarbetet diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske, inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Avstämningsmöten genomförs enligt åtgärds-/tidsplanen för uppdraget.
  • Vid avslutningsmötet också en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen

ISO 45001 – manualen

FR2000 – manualen

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se