test

Konsulttjänster

Vi hjälper er med det praktiska arbetsmiljöarbetet

När de egna resurserna inte räcker till, så behövs det externt stöd.

Arbetsmiljöstrategernas konsulter har lång erfarenhet med att ge stöd i arbetsmiljöarbete, från de flesta branscher och alla storlekar av arbetsplatser, både inom privat och offentlig sektor.

Vi erbjuder stöd med rådgivning vid uppkomna frågor, framtagning och implementering av arbetsmiljörutiner, kartläggningar, revisioner samt coachning av arbetsmiljösamordnare, chefer och arbetsmiljökommittéer.

Exempel på mer konkreta insatser beskrivs i bifogade presentationsblad.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA

Fysisk arbetsmiljö

Rehabilitering

Hot och våld

Övrigt

 

Med hänsyn och respekt för sekretess mot uppdragsgivare och berörda, lämnar vi inte referenser offentligt.