Utbildningar

Vår pedagogiska metod bygger på:

 

– verksamhetens behov och förutsättningar

– att kunskaperna ska kunna omsättas direkt i det dagliga arbetet

– vi växlar mellan teoriföreläsningar/filmer och praktiska övningar, enskilt eller i grupp

– vi visar på hur olika praktiska metoder/verktyg ger ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

– kursmaterial väljs i samråd med uppdragsgivare. Vi använder och förordar material från Arbetsmiljöverket, Prevent och Sunt arbetslivs.

– kursutvärdering och intyg ingår alltid samt kunskapstest om så önskas

 

I rådande tider planeras varje utbildningsinsats tillsammans med uppdragsgivaren på lämpligaste sätt, enligt Folkhälsomyndighetens råd. Antingen som traditionellt genomförande i kurslokal eller som distansutbildning via Teams eller Zoom.   

 

Grundutbildning inom arbetsmiljöområdet

Exempel:

Bättre Arbetsmiljö – BAM

– Arbetsmiljö i Kommun och Regioner( Bygger på Sunt arbetslivs kursmaterial )

Arbetsmiljöutbildning för chefer/arbetsledare

Vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet

Exempel:

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

3 steg mot OSA

Arbetsmiljöutbildning för arbetsmiljöombud/fackliga företrädare

Arbetsmiljökommitténs arbete

– Kartläggning  och Riskbedömningar

– Riskbedömning inför förändringar

– Uppgiftsfördelning-delegation i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Förebygga och hantera Kränkande särbehandling 

Hot och Våld i arbetslivet

– Arbetstider och Hälsa

– Hantera och förebygga stress

– Hälsosamma och Friskare arbetsplatser

– Praktisk Rehabilitering

– Byggherrens roll och uppgifter

– BAS-P/U-utbildningar

– Handledarutbildningar

Förslag på kortare seminarier:

– Ansvaret för arbetsmiljön

– Hälsocirkeln – om balans i liv och arbete

– Hur att hantera psykisk ohälsa?

– Vad utmärker de friskaste arbetsplatserna?

– Vad gäller nu vid brott mot bestämmelser för arbetsmiljön?

– Hur bedöma risk för hög arbetsbelastning?

– Skiftarbete och hälsorisker

Med respekt och hänsyn till sekretess, så lämna vi inte referenser offentlig.

Vi erbjuder utbildningar för alla målgrupper, som chefer, politiker, styrelser, HR-medarbetare, arbetsmiljösamordnare, arbetsledare, arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommittéer samt även för medarbetare. Var och en för sig eller i blandade grupper.