Utbildningar i arbetsmiljö


utbildning-final

Vi är några av Sveriges mest erfarna arbetsmiljöutbildare,

vana att skräddarsy utbildningar

Vi har mycket lång erfarenhet av att genomföra olika typer utbildningar och seminarier både i privata och offentliga verksamheter.                                 

Anlitas regelbundet som utbildare för Prevent, Metodicum,  INSU och IKEM.

 • Vare sig du vill ha en grund- eller vidareutbildning kan vi hjälpa dig. 
 • Behov av en uppdatering eller repetition av kunskap eller kurs? 
 • Behov av en inspirationsföreläsning, seminarium eller  moderator vid möte?
 • Vi erbjuder utbildningar för alla målgrupper som chefer, politiker, styrelser, HR-medarbetare, arbetsmiljösamordnare, arbetsledare, arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommittéer samt även för medarbetare. Var och en för sig eller i blandade grupper beroende på behoven.

Vi erbjuder inte öppna utbildningar, endast verksamhetsanpassade,

Vi anser att det är effektivast ur både pedagogisk och ekonomisk synvinkel.

Vår pedagogiska metod bygger på:

 • Att utgå från verksamhetens behov och förutsättningar
 • Deltagarna ska förstå Arbetsmiljöreglerna uppbyggnad och syfte samt hur det ska omsättas i det dagliga arbetet
 • Vi växlar mellan teoriföreläsningar/filmer och praktiska övningar, enskilt eller i grupp
 • Vi föredra ö-möblering för att främja samverkan och kunskapsutbyte
 • Vi visar och hänvisar till olika praktiska metoder/verktyg för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete
 • Kursmaterial väljs i samråd med uppdragsgivare. Vi förordar Prevents och Sunt arbetslivs material som är partsgodkänt
 • Kursutvärdering och intyg ingår alltid samt kunskapstest om så önskas

Grundutbildning inom arbetsmiljöområdet

 • Arbetsmiljöutbildning
 • Bättre Arbetsmiljö BAM 2018
 • Arbetsmiljö i Kommun
 • Arbetsmiljö för Chefer-Arbetsledare
 • Arbetsmiljö för Arbetsmiljöombud-Fack
 • Arbetsmiljö för Arbetsmiljösamordnare
 • Arbetsmiljö för politiker

Vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet

 • Praktiskt arbetsmiljöarbete
 • Tre steg mot OSA 2018
 • Arbetsmiljökommitténs arbete 2018                                     
 • Riskbedömningar
 • Riskbedömning inför förändringar
 • Härdplast
 • Arbetsgivarens uppgiftsfördelning-delegation
 • Kränkande särbehandling    
 • Hot och Våld                                     
 • Arbetstider och Hälsa                                                 
 • Hantera och förebygga stress                                    
 • Friskare arbetsplatser 
 • Praktisk Rehabilitering 2018
 • Byggherrens roll och uppgifter 
 • BAS-P/U-utbildningar
 • Utbildning till internutbildare

Förslag på kortare seminarier som kan ge inspiration, översikt eller fördjupning, exempelvis

 • Ansvaret för arbetsmiljön?
 • Hälsocirkeln – om balans i liv och arbete
 • Hur att hantera psykisk ohälsa?
 • Vad utmärker de friskaste arbetsplatserna?
 • Vad gäller nu vid brott mot bestämmelser för arbetsmiljön?
 • Hur bedöma risk för hög arbetsbelastning?
 • Skiftarbete och hälsorisker

Med respekt och hänsyn till sekretess, så lämna vi inte referenser offentlig.