Verktyg i arbetsmiljöarbetet

Några exempel på verktyg/enkätmetoder som vi förordar och använder.

Faktaundersökningsmetoden vid utredning av kränkande särbehandling.

 – för att klarlägga vad som är fakta vid fall av kränkande särbehandling (AFS 2015:4 § 14), enligt den förordade norska förlaga.

Metoder syftar till att tydliggöra vad som har hänt, byggt på fakta och vad man kan göra för att förebygga upprepning. Målet med kartläggningen är ta fram fakta kring fallet och ger ledningen ett beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder. Flera av våra konsulter erfarna och utbildade i metoden.

Säkerhetskultur – www.av.se

Är ett exempel på webbaserade verktyg/enkäter som finnas och är fria att använda. Med vårt stöd får ni ett expertstöd i tolkningen av resultatet och hur eventuella brister ska rättas till och implementeras i ert arbetsmiljöarbete.