Verktyg i arbetsmiljöarbetet

Några exempel på verktyg/enkätmetoder som vi förordar och använder.

Faktaundersökningsmetoden vid utredning av kränkande särbehandling.

 – för att klarlägga vad som är fakta vid fall av kränkande särbehandling (AFS 2015:4 § 14), enligt den förordade norska förlaga.

Metoder syftar till att tydliggöra vad som har hänt, byggt på fakta och vad man kan göra för att förebygga upprepning. Målet med kartläggningen är ta fram fakta kring fallet och ger ledningen ett beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder. Flera av våra konsulter erfarna och utbildade i metoden.

Säkerhetskultur – www.av.se

Är ett exempel på webbaserade verktyg/enkäter som finnas och är fria att använda. Med vårt stöd får ni ett expertstöd i tolkningen av resultatet och hur eventuella brister ska rättas till och implementeras i ert arbetsmiljöarbete.

SAM-TESTET

Ger direkt statusen på ert arbetsmiljöarbete. SAM-TESTET är en enkel hjälp att komma igång och sedan steg för steg utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du kartlägger enkelt via webb och får direkt besked hur ert arbetsmiljöarbete fungerar. Och dessutom ett kraftfullt stöd för att åtgärda det som inte är bra eller för att arbete bättre med arbetsmiljön.

Testet ger dig också direkt information om vad ni eventuellt behöver åtgärda och råd hur ni kan lösa det. Du får allt samlat i en skriftlig rapport och ett ifyllt underlag som en mall för en handlingsplan! Det finns också ett intranät fyllt med praktiska råd och tips.

SAM-testet innehåller också kraven i föreskriften Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:14).

Kartläggning för utveckling

Med trafikljusets rött till grönt som idé, och med svar Ja eller Nej på 1-3 frågor så bedöms  37  olika frågegrupper. Röd fråga anger ett absolut krav. Gul fråga bedömer hur systematiskt  ni arbetar. Grön fråga hur proaktiva ni är i ert arbetsmiljöarbete. Resultatet visar brister som kan finnas, men också möjligheter att utvecklas.

Här kan du med en kort version av testet se hur det fungerar >> SAM-demotest