Om oss

Arbetsmiljöstrategerna har verkat som företag och konsultnätverk sedan 2006. Numera är Per-Arne Spiik ensam ägare och driver verksamheten och kontakterna med nätverket av specialister.

Affärsidén och den nytta vi gjort genom åren är densamma – Vi bidrar så att arbetsmiljöarbetet fungerar efter kundens behov!

Om Per-Arne

Jag har en bakgrund som beteendevetare med erfarenhet som personalchef och konsult i ledarskapsfrågor. Sedan mitten av 1990-talet har jag arbetat med frågor som rör arbetsmiljöns organisatoriska och sociala perspektiv samt utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Är diplomerad arbetsmiljörevisor. Ger stöd för företag och organisationer som vill certifiera sig mot ISO 45001 eller FR 2000:2017 (arbetsmiljödelen). Eller om bara en oberoende genomlysning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Jag är också certifierad utbildare för BAM.

Om nätverket

För uppdrag som behöver annan specifik kompetens så har jag ett nätverk med specialister att anlita eller rekommendera. Det är till exempel ergonomi, arbetsmiljöingenjör, HR-frågor samt jurist inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Läs mer >