Så jobbar vi

Vi börjar alltid med att tillsammans med uppdragsgivaren först precisera behovet. Vad är problemet, vad behöver göras och vilken hjälp kan behövas?

Tillsammans gör vi sedan en nulägesanalys. Det kan vara en genomgång av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar idag, vilka och innehållet i skriftliga riktlinjer och rutiner samt vilken organisation.

Med detta som grund preciserar vi vad vi kan bidra med, hur det ska gå till, bedömd tidsåtgång och kostnaden för uppdraget. Skulle det behövas mer omfattande insatser, så vet vi av erfarenhet att det ändå är bäst att ta det steg för steg. Och inte minst, konsulter kostar!

Med respekt för sekretess och hänsyn mot uppdragsgivare anger vi inga vi referenser offentligt. Men hör av dig så kan ni få sådana efter behov.

Och så ser vi på arbetsmiljöarbetet

Hanteringen av arbetsmiljöfrågor kan vara komplext, men inte omöjligt. Det finns uppfattningar att det är ett dyrt merarbete. Mycket hanteras därför akut eller när problemet skaver rejält. Men själva idén med systematiskt arbetsmiljöarbete – och alltid mest lönsamt – är att förebygga problemen! För det behövs ett systematiskt och ständigt pågående arbete, precis som med alla andra kvalitetssystem och certifieringar.

Hör av dig så kan vi helt förutsättningslöst stämma av läget hos er.

 

   Kontakt >>