Vad vi kan

Vi har bred erfarenhet från olika branscher och verksamheter samt kompetenser inom arbetsmiljöområdets olika delar. Vi kan därför snabbt sätta oss in i ert problem och bidra med enkla effektiva lösningar. Och vi kan förstås också bidra till att få igång ert arbetsmiljöarbete eller utveckla att agera mer systematiskt och långsiktigt. Vi kan också ordna olika arbetsmiljöutbildningar. Företag med kollektivavtal kan få delar av utbildningar betald av AFA Försäkring.

Nedan finner du några av de vanligaste tjänsterna vi bistår med.

Åtgärda påpekande/brister före/efter inspektionsbesök Läs mer >
Utredning och hantering av kränkningar och mobbning Läs mer >
Kartläggningar och riskbedömningar Läs mer >
Stöd att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete Läs mer >
Dokument för arbetsmiljöarbetet – handbok/pärm Läs mer >
Stöd till Skydds-/arbetsmiljökommitté Läs mer >
Föreskrifterna paketeras om – Vad det innebär för er? Läs mer >