Stöd till Skydds-/arbetsmiljökommitté

Skydds-/Arbetsmiljökommittén är en förutsättning för samverkan och att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska fungera effektivt. Har en verksamhet/arbetsplats fler än 50 medarbetare måste det finnas en sådan kommitté.

Utöver de allmänna lagkrav som finns behöver en arbetsmiljökommitté utforma sin egen arbetsordning för att få rätt fokus för den egna arbetsmiljön och skapa en effektiv mötesstruktur.

Vi kan hjälpa er med

Stöd att utforma arbetsordning och skapa mötesstruktur efter era förutsättningar
Utbildning efter behov i systematiskt arbetsmiljöarbete för skyddskommitténs ledamöter.