Slide 1
Image is not available

Har ni haft besök från Arbetsmiljöverket och fått krav på åtgärder i ett inspektionsmeddelande och inte riktigt vet hur ni ska hantera det? Eller har kanske fått besked om ett kommande inspektionsbesök och behöver lite stöttning? Då kan vi hjälpa er!
Det finns förstås många andra mer eller mindre akuta lägen som kan uppstå på en arbetsplats. Kränkningar, missbruksproblem, skaderisker som behöver redas ut.
Vi har lång och bred – och specialiserad - kompetens att ge expert- och konsultstöd i arbetsmiljöarbetet efter era förutsättningar. Hör av dig, så kan vi först kort kolla av ditt problem!

Slide 2
Image is not available

67 föreskrifter blir nu 15 häften. Det blir inga nya krav, men det får praktiska konsekvenser i hanteringen av ert arbetsmiljöarbete.

Uppmaningen är nu att arbetsgivare ska sätta sig in i de nya föreskrifterna och då passa på att se över sitt arbetsmiljöarbete. Den nya ordningen gäller från 1 januari 2025.

Vi kan hjälpa er, från en kort genomgång till att lämna förslag vad ni behöver göra. Ni kan sedan korrigera i dokument och annat som påverkas i ert arbetsmiljöarbete.

Slide 3
Image is not available

Vi har bred erfarenhet från olika branscher och verksamheter samt kompetenser inom arbetsmiljöområdets olika delar. Vi kan därför snabbt sätta oss in i ett problem och bidra med enkla effektiva lösningar. Och vi kan förstås också bidra till att starta eller utveckla ert arbete att agera mer systematiskt och långsiktigt i arbetsmiljöfrågorna.

Slide 4
Image is not available

Vi börjar alltid med att tillsammans med uppdragsgivaren först precisera behovet. Vad är problemet, vad behöver göras och vilken hjälp kan behövas? Tillsammans görs sedan en nulägesanalys.

Med detta som grund preciserar vi vad vi kan bidra med, hur det ska gå till, bedömd tidsåtgång och kostnaden för uppdraget.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow