Vi utbildar och ger stöd i arbetsmiljöfrågor

Några av våra tjänster

utbildning-final

Utbildningar

Grund- och vidareutbildningar samt seminarier inom arbetsmiljö – från regelverk, genomförande, ergonomi till att påverka friskfaktorer.

Konsulttjänster

Hjälp och stöd med det praktiska genomförandet inom arbetsmiljöns olika områden.

Verktyg

Vi sätter alltid era behov i fokus, så de verktyg, metoder och hjälpmedel, väljs utifrån era behov för att ger er bästa resultat.

Hur vi kan hjälpa dig

Hör av dig till oss med dina frågor så får vi förutsättningslöst se hur vi bäst kan hjälpa till. Vi är spridda över Sverige och har hela landet som arbetsfält.

Arbetsmiljön är din upplevelse av det dagliga arbetet och hur det påverkar dig
Allt vi gör på arbetsplatsen har en arbetsmiljöaspekt. Lag och föreskrifter ställer krav och sätter gränser format av tidigare händelser i arbetslivet. Ert arbetsmiljöarbete ska visa hur dessa hanteras i vardagen hos er.

Men utöver en beredskap för eventuellt svåra situationer behöver arbetet också skapa förutsättningar för att upplevelsen av arbetsmiljön blir positiv. Oavsett om man använder en traditionell uppdelning i fysiska, och psykosociala faktorer – eller de nya begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö – så är det helheten som skapar upplevelsen hos den enskilda medarbetaren.

Utifrån detta synsätt är vår idé och drivkraft:
Att göra det till synes krångliga begripligt och bidra till lösningar som fungerar långsiktigt i verksamhetens vardag. Allt för att säkerställa en trygg och främjande arbetsmiljö.
Kort sagt :
-att människor trivs
-är friska och utvecklas.

Vi är ett nätverk av konsulter med mycket lång erfarenhet av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetets olika delar. Vi ger råd och stöd. Vi genomför utbildningar som ger de kunskaper som behövs. Med våra blandade erfarenheter och olika bakgrund kan vi också möta våra kunders olika behov.

Våra konsulter är Prevent diplomerade BAM-utbildare, och har genomfört mängder av skräddarsydda utbildningar. Några har också kompetens att genomföra BAS-P och -U utbildningar. Vi har mött vardagen som anställda och konsulter , både i privata och offentliga verksamheter, på stora och små arbetsplatser.

Istället för en lång uppräkning av vad vi kan, är det enklast och mest effektivt för er att vi helt förutsättningslöst får höra vad ni behöver hjälp med. Utifrån det kan vi sedan föreslå en lösning som passar just för er.

Våra konsulter

Britt-Marie Fernestål

Arbetsmiljökonsult

Per-Arne Spiik

Arbetsmiljökonsult

Stefan Wallström

Arbetsmiljökonsult

Ann-Sofi Ökvist

Ergonom

Partners & specialister

Extra kompetens när det behövs

Kontakta oss

Varmt välkommen att slå en signal till Britt-Marie Fernestål på telefon 070 692 38 21 eller hör av dig på info[at]arbetsmiljostrategerna.se Vi arbetar för närvarande med hemsidan så kontaktformuläret fungerar inte