Ny struktur och numrering av regelverk och föreskrifter

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025.

Reglernas s.k. skyddsnivå har inte ändrats utan är samma som nu gällande i föreskrifterna (AF:sar). För byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare kommer det dock finnas en del nya regler.

Förändringen innebär att 67 föreskrifter nu är samlade i 15 häften, varav 8 berör alla arbetsgivare, 1 häfte särskilt för byggarbetsmiljösamordning och 6 för tillverkare och producenter.

De nya reglerna finns redan nu tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vi kan hjälpa er med

Vi kan snabbt och enkelt hjälpa er med en kort genomgång för att få grepp om vad detta innebär för er, och även mer konkret vad just ni behöver göra.