Dokument för arbetsmiljöarbetet – handbok/pärm

Arbetsmiljöverket rekommenderar att policy, riktlinjer och andra dokument sammanställs till en ”arbetsmiljöhandbok/manual”. Detta för att kunna se alla delar och samtidigt vara lättillgängligt för alla på arbetsplatsen. Den kan förstås finnas i en pärm eller på ett intranät.

Vi kan hjälpa er med

Medverka att ta fram struktur och innehåll till en arbetsmiljöhandbok/manual
Stöd/medverka att även ta fram förslag till skriftliga policies, rutiner och instruktioner.
Stöd i förankring av framtaget underlag hos ledning, chefer och arbetsmiljöombud.