Utredning och hantering av kränkningar och mobbning

Kränkande särbehandling och mobbning förekommer tyvärr på många arbetsplatser. När en sådan situation uppstår är det ofta både känsligt och laddat. Det är lätt att se det som ett personproblem, men ofta finns det ”utlösande” faktorer i organisation, arbetsrutiner och ledarskap.

Hur situationen hanteras, vilka som agerar, vilken information som sprids och att det utreds är viktigt. När händelsen utreds är det särskilt viktigt att det görs av en neutral part. Det är oftast helt avgörande för att komma till en lösning.

Vi kan hjälpa er med

Att som neutral part kartlägga/utreda händelsen. Det sker med enskilda intervjuer av berörda, analys av informationen, förslag till åtgärder samt stöd i återföringen av beslut.