Åtgärda påpekande/brister före/efter inspektionsbesök

En inspektion från Arbetsmiljöverket kan utmynna i krav på åtgärder för noterade brister i ert arbetsmiljöarbete. Ett sådant inspektionsmeddelande är ett juridiskt dokument med direkta hänvisningar till lagar och/eller föreskrifter.

Det är inte alltid lätt att tolka och förstå vad som behöver göras. Det kan också finnas krav att anlita extern kompetens för att säkerställa rätt åtgärder.

Vi kan hjälpa er med

Tolkning av i inspektionsmeddelandet noterade brister och rådgivning hur detta kan åtgärdas.
Praktisk hjälp eller stöd i genomförande av åtgärder som riskbedömningar, skyddsronder, rutiner, checklistor etc.
Förbereda inför ett inspektionsbesök med en övergripande kartläggning av ert arbetsmiljöarbete.