Stöd att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagstiftningens krav på hur arbetsgivare ska agera kan sammanfattas i begreppet ”systematiskt arbetsmiljöarbete” och som då gäller såväl de fysiska, sociala som organisatoriska perspektiven av arbetsmiljön.

Systematiskt innebär att man ska ha ett genomtänkt och planerat arbete med löpande åtgärder och uppföljningar. Baserat på vilka risker medarbetarna kan utsättas för och hur dessa ska hanteras anges i policy, rutiner och instruktioner samt vilka som har ansvar för att olika uppgifter genomförs.

Vi kan hjälpa er med

Stöd för kartläggning och bedömning av risker som medarbetarna kan utsättas för i verksamheten.
Genomgång av vilka övriga föreskrifter – utöver SAM – som ska beaktas vid beslut åtgärder.
Stöd för bedömning och beslut om åtgärder, arbetsmiljöpolicy, organisation och tilldelning av arbetsmiljöuppgifter e.t.c.
Utbildning – vi kan bedöma behov och rekommendera eller anpassat själva bidra med rätt kunskap i arbetsmiljöarbetets olika delar.