Specialister och partners

Arbetsmiljöstrategerna samverkar med en kärngrupp konsulter med olika kompetens i olika uppdrag med koppling till arbetsmiljöarbete, arbetsmiljö, hälsa och organisation.

Konsulter


Per Axell
Arbetsrättsspecialisten
Arbetsrättsjurist och utbildare
Jur.kand. med specialisering på allmän arbetsrätt och arbetsmiljö. Sedan 1990 egen verksamhet som utbildare och konsult samt biträde i rättsfall. Anlitas som lärare vid Stockholms universitet och Stiftelsen Fakultetskurser samt i utbildningar för Prevent och Partsrådet (statliga arbetsgivare). Per har särskild erfarenhet i rättssamordning av arbetsrätt och arbetsmiljö vid genomförande av förändring. Han har bred erfarenhet från både privat och offentlig sektor.
Susanna Linder Tjänster för ett hållbart arbetsliv
Utbildar och ger praktiska verktyg till arbetsgivare och medarbetare för att skapa ett hållbart arbetsliv. Lång erfarenhet av försäkringsmedicinska teamutredningar och arbetsförmågebedömningar. I verksamheten finns beteendevetare, hälsopedagoger, fysio- och arbetsterapeuter, studie- och yrkesvägledare, psykologer och socionomer.

Claes Björkman
Arbetsliv360
Arbetsmiljöspecialist & utbildare
Började som sjukgymnast/ergonom och sedan  arbetsmiljöspecialist under drygt 30 år inom företagshälsa. Som specialist arbetat med stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för fysisk samt organisatorisk och social arbetsmiljö i såväl offentliga som privata organisationer och olika branscher. Är certifierad utbildare för BAM och har sedan 1990 genomfört utbildningar inom arbetsmiljöns samtliga områden. Är godkänd utbildningsanordnare av AFA vilket innebär att företag med kollektivavtal kan få delar av arbetsmiljöutbildningar betald.

Jan-Erik Ståhl

Ergomore
Ergonomi- och arbetsmiljökonsult
Legitimerad sjukgymnast och ergonom. Mer än 30 års verksamhet som konsult och utbildare. Gör ergonomiska riskbedömningar och analyser. Utbildning för medarbetare och chefer inom ergonomi, hälsa, stress, sömn och kost. Särskild erfarenhet från branscher som transport, lager, logistik, bevakning och även tillverkningsindustri.

Britt-Marie Fernestål

Fernestål  & partners
Arbetsmiljökonsult & utbildare
Arbetsmiljöingenjör och beteendevetare som i mer än 40 år arbetat med utbildning och stöd i arbetsmiljöfrågor såväl inom industri, bygg och tjänstesektor som stat och kommun.
Är certifierad BAM-utbildad och har under åren återkommande genomfört utbildningar för Prevent, EUU och IKEM.

 

Annan samverkan

Verktyg för hälsa och arbetsmiljö
Health Profile Institute – HPI – erbjuder olika verktyg på en digital plattform samt tjänster och expertkunskap som stöd till företagshälsor och andra aktörer inom friskvård. De kan erbjuda ett modernt, effektivt och säkert för arbetsgivare att hantera hälsa och arbetsmiljö.
Läs mer >
Hur används arbetstiden?
IAU – Institutet för arbetsliv och utveckling –  driver verktyget Kraftkartan ett digitalt hjälpmedel som gör medarbetare och chefer medvetna om hur arbetstiden kan användas på bästa sätt. Man kan sluta ägna tid åt missförstånd, dubbelarbete och allt annat som är kontraproduktivt och istället göra rätt saker och mår bra.
Läs mer >
Juridisk information och stödet du behöver
JP Infonet är ett informations- och kunskapsföretag som med digitala tjänster ger stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller rådgivning
Läs mer >
Vi utvecklar stöd för arbetsmiljöarbetet
Vi designar inte hörselskydd, hjälmar eller handskar. Vi hjälper till att utforma lösningar och praktiska stöd som underlättar och säkrar åtgärder i det dagliga arbetet med arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.
Läs mer >